Invisible

Mô tả

 • Diện tích: 400m2
 • Hình thức sử dụng: Riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 100m2, Đất trồng cây lâu năm 3000m2
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ

Chi tiết

 • Mục đích:

  Bán
 • Diện tích:

  301-500m2
 • Kích thước:

  400 m2
 • Giá bán:

  9000 Triệu VNĐ

Facebook comments

Khám phá một ngôi nhà bạn sẽ thích ở